Projektowanie organizacji robót wykończeniowych

Projektowanie organizacji robót wykończeniowych wykonuje się w postaci szczegółowego harmonogramu tych robót.
Przy projektowaniu organizacji robót wykończeniowych należy szczególnie dokładnie ustalić kolejność ich wykonywania tak, aby wykonywanie jednych robót nie powodowało uszkodzenia robót poprzednio wykonanych. Należy również w maksymalnym stopniu uwzględnić mechanizację robót wykończeniowych (np. roboty tynkarskie, malarskie, cyklinowanie deszczułek podłogowych itp.). W szczegółowym harmonogramie robót wykończeniowych należy przewidzieć podział budynku na działki robocze, ustalić składy zespołów i brygad oraz podać kolejność ich przechodzenia przez poszczególne działki robocze.

Podobne wpisy