Projekt organizacji

Projekt organizacji i technologii budowy jest podstawowym opracowaniem dokumentacyjnym w dziedzinie organizacji budowy. Składa się on z następujących zasadniczych części:
— informacji wstępnych, zawierających między innymi dane z planu rzeczowo-finansowego,
— założeń techniczno-organizacyjnych, zawierających m.in. charakterystykę inwestycji, dokumentację wyjściową, charakterystykę lokalizacji inwestycji, plan sytuacyjny budowy itp.,
— opracowania dotyczące metod wykonywania poszczególnych rodzajów robót, a w szczególności opisów i schematów wy¬konania głównych procesów technologicznych oraz metod wykonania podstawowych rodzajów robót, w takim zakresie, aby umożliwić ustalenie wyposażenia budowy w maszyny i sprzęt budowlany,

Podobne wpisy