Program produkcji

Program produkcji określa wielkość zadań które komisje rozdziału robót przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych przydzielają — na podstawie propozycji zjednoczeń poszczególnym przedsiębiorstwom. Wielkość zadań dla przedsiębiorstw jest określona w oparciu o ich zdolność produkcyjną i o wskaźniki ustalone przez zjednoczenie, któremu przedsiębiorstwo podlega. Na pod-| stawie przydzielonych zadań i przekazanych przez zjednoczenie wskaźników techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstwo opracowuje plan techniczno-ekonomiczny. Składa się on z planów cząstkowych.

Podobne wpisy