Profil robót

Wielkość przerobu zależy od tzw. profilu robót, czyli rodzajów robót, jakie przedsiębiorstwo ma do wykonania. Przy robotach np. ziemnych, które są tanie, wielkość przerobu jest mała, chociaż do ich wykonania ręcznego trzeba przepracować dużo robotnikogodzin, przy robotach kamieniarskich, które są bardzo drogie, wielkość przerobu jest duża przy małej ilości przepracowanych robotnikogodzin.
Porównując dwa przedsiębiorstwa na podstawie wielkości przerobu, nie można wyciągać wniosków co do wielkości wykonanej pracy. Należy jeszcze wziąć pod uwagę, czy ich profile robót są porównywalne.

Podobne wpisy