Proces produkcji

W procesie produkcji ludzie oddziałują nie tylko na zasoby i siły przyrody, przystosowując je do potrzeb ludzkich, lecz również wzajemnie na siebie. Współdziałając ze sobą w określony sposób i wymieniając owoce swojej działalności, wchodzą oni ze sobą w określone związki społeczne. Związki powstające między ludźmi w procesie produkcji nazywamy stosunkami produkcji. W dziedzinie stosunków produkcji istotną kwestią jest problem własności środków produkcji. Inaczej układają się stosunki między ludźmi, jeżeli kopalnie i fabryki są własnością prywatną, inaczej natomiast — jeżeli stanowią własność społeczną.
Rozpatrując stosunki gospodarcze między ludźmi należy zwrócić uwagę nie tylko na sposób produkcji, lecz również na sposób podziału dochodów z wyprodukowanych dóbr. Podział ten zależy oczywiście od tego, w czyich rękach znajdują się środki produkcji. W ustroju kapitalistycznym posiadacze środków produkcji dążą do tego, aby z dochodu narodowego zatrzymać jak najwięcej dla siebie jako wynagrodzenie za włożone do produkcji kapitały. W ustroju socjalistycznym natomiast o podziale dochodu decyduje jakość i ilość pracy, jaką każdy włożył do jego wytworzenia.

Podobne wpisy