Prefabrykacja

Prefabrykacja budowlana polega na wykonywaniu gotowych elementów budowlanych, zwanych prefabrykatami, poza miejscem ich wbudowania w konstrukcję, tj. w specjalnych zakładach prefabrykacji. Montaż prefabrykatów, tzn. wbudowanie ich w konstrukcję, odbywa się z reguły za pomocą urządzeń mechanicznych metodą suchą z minimalną ilością procesów mokrych i to bez stosowania rusztowań i deskowań lub z użyciem ich w nieznacznym stopniu. Elementy prefabrykowane stosuje się we wszystkich niemal rodzajach budownictwa.
Metody produkcji prefabrykatów zależą przede wszystkim od miejsca ich wykonywania.

Podobne wpisy