Prawo wzrastającej produkcji

Prawo wzrastającej produkcji określa, że tylko przy optymalnej produkcji środki wytwórcze są najlepiej wykorzystane, tzn. że koszt jednostkowy produktu zmniejsza się ze wzrostem wydajności. Oznacza to, że wzrost wydajności zmniejsza koszt jednostkowy produktu, aż osiągnie on swoje minimum; dalsze zwiększanie wydajności powoduje wzrost kosztu jednostkowego produktu. Stąd wniosek, że gdy ta optymalna wielkość produkcji zostaje osiągnięta, dalszy wkład pracy i jej wzrost przestaje być opłacalny.

Podobne wpisy