Prawo koncentracji pracy

Prawo koncentracji pracy określa, że jeżeli dwa lub więcej zespołów wykonujących jednakowe czynności połączymy w jeden większy zespół wykonujący te same czynności w ilości równającej się produkcji wszystkich połączonych zespołów, to ogólny nakład pracy i środków na jednostkę produktu zmniejszy się. Przykładem tego prawa w budownictwie jest organizowanie brygad kompleksowych, w rzemiośle łączenie się rzemieślników w cech, w przemyśle łączenie maszyn jednakowych w większe grupy lub budowanie maszyn większych, kombinowanych, wykonujących więcej operacji.

Podobne wpisy