Prawo harmonii

Prawo harmonii. Prawo to jest ściśle powiązane z prawem podziału pracy, które jest źródłem tworzenia zespołów złożonych , z jednostek ściśle ze sobą powiązanych i wzajemnie od siebie uzależnionych. Zależność ta wynika z niezbędnej kolejności wykonywania czynności. Prawo to stało się w budownictwie podstawą planowania wykonania robót w określonym czasie w postaci harnonogramów robót.

Podobne wpisy