Pracownicy produkcyjni

Najbardziej zróżnicowaną grupę stanowią pracownicy produkcyjni. Ze względu na dużą różnorodność robót budowlano-montażowych, na budowach pracują robotnicy o różnych zawodach (specjalnościach) i kwalifikacjach. Robotnicy niewykwalifikowani i przyuczeni spełniają proste czynności, jak np. transport materiałów lub pomagają robotnikom wykwalifikowanym, którzy samodzielnie wykonują podstawowe roboty budowlano-montażowe. Spośród grupy robotników wykwalifikowanych należy wyróżnić: robotników wykonujących roboty wymagające specjalnych wiadomości i umiejętności oraz odpowiedzialności, np. spawacze, sztukatorzy, betoniarze, zbrojarze, posadzkarze itp. oraz brygadzistów, posiadających umiejętności i zdolności organizacyjne, i świadczeń dla pracowników ujęte są w układach zbiorowych pracy, zawieranych przez przedstawiciela przedsiębiorstw zgrupowanych w określonym resorcie, którym jest minister, a zarządem głównym związku zawodowego, reprezentującym pracowników danej branży. Obowiązujący obecnie Układ Zbiorowy Pracy w Budownictwie został zawarty 15 marca 1958 r. między Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych a Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Układ ten jest okresowo uzupełniany protokołami dodatkowymi, z których ostatni został podpisany w 1967 r.

Podobne wpisy