Praca kobiet i młodocianych

Obowiązujące powszechnie przepisy specjalne regulują sprawę pracy młodocianych i kobiet. Dotyczą one głównie warunków pracy tych grup pracowników.Oprócz tego młodocianym jest wzbronione wykonywanie następujących robót budowlanych:
— obsługa pił tarczowych i taśmowych oraz narzędzi udarowych,
— prace w wykopach, których głębokość jest dwa razy większa od szerokości,
— prace w kesonach, stawianie i rozbiórka rusztowań, prace rozbiórkowe, gaszenie wapna, prace brukarskie i posadzkarskie oraz prace dekarskie, blacharskie, malarskie, szklarskie i inne wykonywane na wysokości ponad 3 m nad powierzchnią podłogi lub terenu.

Podobne wpisy