Pojęcie i klasyfikacja materiałów

Pojęcie gospodarki materiałowej obejmuje szereg czynności, jak planowanie i zamawianie materiałów, przewiezienie na plac budowy w odpowiednim czasie, właściwe ich składowanie, konserwację i przetransportowanie na stanowiska robocze. Część i kosztorysu. Niezależnie od tego na samym placu budowy istnieje wiele możliwości racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiałowej. Na przykład, jakościowo dobre materiały ścienne i stropowe zapewniają gładsze powierzchnie i pozwalają na zastosowanie cieńszych tynków lub warstw wyrównawczych. Staranne dozowanie zapraw i masy betonowej umożliwia oszczędzanie materiałów wiążących bez obniżania wartości wykonanych elementów. Przygotowanie (zapotrzebowanie) szkła o wymiarach odpowiadającym skrzydłom okiennym zmniejsza ilość odpadków.
Do czynników natury organizacyjnej zaliczamy przede wszystkim należyte rozmieszczenie i sprawny transport materiałów. Wielokrotne przerzucanie cegły na placu budowy — z miejsca na miejsce — powoduje dużo stłuczeń cegły i wzrost kosztów transportu. Również sama organizacja procesów produkcyjnych ma tu wielkie znaczenie. Przy źle zorganizowanych procesach.występuje dużo odpadów i znaczna liczba braków.

Podobne wpisy