Podział na czynności

Zależnie od wymaganego stopnia szczegółowości, fazy możemy następnie dzielić na czynności, np. fazę wykonania budowy na: czynności robót stanu zerowego, czynności robót stanu surowego, czynności robót instalacyjnych, czynności robót stanu wykończeniowego. Wszystkie te czynności mogą z kolei być podzielone na elementy budowlane, a te dalej na rodzaje robót. Na przykład czynności fazy wykonania budowy dotyczących stanu zerowego budynku obejmują:
— wykonanie wykopów I cz.,
— betonowanie ław fundamentowych I cz.,
— wykonanie wykopów II cz.,
— deskowanie ścian I cz.,
— betonowanie ław fundamentowych II cz.,
— betonowanie ścian I cz.,
— ułożenie stropu prefabrykowanego I cz.,
— rozdeskowanie ścian I cz.,
— deskowanie ścian II cz.,
— betonowanie ścian II cz.,
— ułożenie stropu prefabrykowanego II cz.

Podobne wpisy