Podstawy teoretyczne

Projektując organizację budowy i robót można przyjąć jedną z niżej wymienionych metod:
— metodę kolejnego wykonywania robót,
— metodę równoległego wykonywania robót,
— metodę pracy równomiernej (potokowej).

Podobne wpisy