Podnośniki

Rozmieszczenie poszczególnych elementów zagospodarowania placu budowy zależy przede wszystkim od rodzaju i liczby środków transportu poziomego i pionowego względnie poziomo-pionowego.
Jeśli np. do podnoszenia masy betonowej projektuje się użycie specjalnego podnośnika, wówczas betoniarki i zasobniki powinny być ustawione w jego pobliżu, a nawet w miarę możności połączone z nim w jeden zespół. Magazyny piasku, żwiru i cementu powinny znajdować się w pobliżu stanowisk betoniarek.
Jeżeli cegłę zdecydowano podnosić za pomocą podnośników, składy cegły powinny być rozmieszczone w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Stosowanie przenośników taśmowych do transportu cegły należy ograniczać, ponieważ robotnik nie nadąża w zdejmowaniu jej z taśmy, wskutek czego cegła tłucze się.

Podobne wpisy