Podkłady drewniane

Przy stosowaniu podkładów drewnianych konieczna jest podsypka z tłucznia o grubości warstwy 25 cm. Stosowanie poduszek żelbetowych zamiast podkładów wymaga jedynie usunięcia warstwy ziemi roślinnej lub wyrównania terenu spycharką. Bezpośrednio na wyrównanym gruncie układa się poduszki żelbetowe w odstępach co 20 cm. Dla równomiernego rozkładu obciążenia na poduszkach, wzdłuż osiszyn układa się z warstwy papy bitumicznej (paski 14X75 cm). Na papie montuje się szyny. Oo 5 m stosuje się stężenia poprzeczne szyn ze stali korytkowej. Na gruntach piaszczystych poduszki układa się bez podsypki piaskowej, w innych zaś gruntach daje się podsypkę piaskową grub. 5 do 20 cm.

Podobne wpisy