Planowanie społecznych procesów produkcji

Planowanie społecznych procesów produkcji jest to ustalanie dla społeczeństwa zadań produkcyjnych na pewien okres czasu i środków, którymi te zadania będą realizowane. Aby plany takie opracować, konieczna jest znajomość prawZ uwagi na przeznaczenie rozróżnia się inwestycje produkcyjne i nieprodukcyjne. Pierwsze w za¬sadzie mają na celu stworzenie lub powiększenie wartości środków trwałych, służących do produkcji dóbr lub usług materialnych. Inwestycje nieprodukcyjne zmierzają do stworzenia obiektów tzw. długotrwałego spożycia (budynki mieszkalne, urządzenia komunalne itp.) lub rozszerzenie usług niematerialnych (urządzenia socjalno-kulturalne, obiekty służące celom oświaty, ochrony zdrowia itp.).

Podobne wpisy