Plan zatrudnienia i płac

Podstawą przy opracowaniu planu zatrudnienia jest wskaźnik wydajności, przedstawiony w formie przerobu jednego robotnika. Dzieląc ogólny przerób przez przerób na jednego robotnika, otrzymamy liczbę robotników niezbędnych do wykonania planu, czyli planowane zatrudnienie. W ramach tych wyliczeń trzeba m.in. ustalić fundusz czasu roboczego.Rozróżniamy trzy rodzaje funduszu czasu:
— kalendarzowy,
— nominalny,
— efektywny.

Podobne wpisy