Plan zaopatrzenia materiałowego

Planując zaopatrzenie w materiały, niezbędne do wykonania planu produkcji trzeba ustalić ich ilość, ciężar i koszt.Należy pamiętać tu o zasadzie, że wszelkie materiały planuje bezpośredni wykonawca, a więc nie inwestor i nie wykonawca generalny. Na wstępie należy przeprowadzić pewne prace przygotowawcze, polegające głównie na:
— opracowaniu wykazów wszystkich rodzajów materiałów, jakie potrzebne będą w okresie planowym,
— ustaleniu wielkości zapasów różnych materiałów,
— analizie profilu robót i analizie zużycia materiałów, np. na 1 m3 budynku, na 1 milion złotych przerobu.

Podobne wpisy