Plan zadań produkcyjnych

Całą działalność przedsiębiorstw podzielić można na cztery rodzaje:— produkcja podstawowa,
— produkcja pomocnicza,
— usługi,
— działalność pozaoperacyjna.
Do produkcji podstawowej zaliczamy to wszystko, co jest głównym celem działalności przedsiębiorstwa, a więc wznoszenie domów, budowę zakładów i obiektów przemysłowych, budowę dróg itp. Do produkcji pomocniczej — dla celów opracowania planów — zaliczamy wydobycie, wyrób lub uszlachetnienie materiałów i prefabrykatów, które potrzebne są do produkcji podstawowej.Do usług zaliczamy transport, jak również wszelkie warsz¬taty naprawcze, działalność brygad remontowych itp.

Podobne wpisy