Plan transportu

W celu ustalenia zapotrzebowania na środki transportowe trzeba najpierw określić ciężar materiałów, które będą użyte do budowy, a następnie pomnożyć go przez średnią odległość liwości oszczędnościowe przedsiębiorstwa są bardzo duże. Obniżenie kosztów jest możliwe we wszystkich elementach, a mianowicie: a) kosztów materiałów; b) kosztów odbioru i przewozu materiałów; c) kosztów robocizny bezpośredniej; d) kosztów eksploatacji maszyn budowlanych; e) innych kosztów bezpośrednich; f) kosztów ogólnych.

Podobne wpisy