Plan bhp

Plan bhp zawiera dwie podstawowe części: plan nakładów na higienę i bezpieczeństwo pracy oraz zaopatrzenia w odzież i sprzęt ochronny. Nakłady na bezpieczeństwo i higienę pracy mogą obejmować bardzo szeroki wachlarz urządzeń zabezpieczających, jak np.: do maszyn, przewodów elektrycznych, podnośników; oznaczenia miejsc niebezpiecznych tablicami czy znakami. Dalej — urządzenia dla higieny pomieszczeń, jak racjonalne oświetlenie, wentylacja, odpylanie, dezynfekcja itp. oraz urządzenia higieniczno-sanitarne. Obejmują one między innymi umywalnie, rozbieralnie, łaźnie, ustępy, szatnie, odpowiednie pomieszczenia do wypoczynku podczas przerw w pracy i spożywania posiłków.

Podobne wpisy