Organizacja budowy

Ważnym źródłem obniżki kosztów w budownictwie jest należyta organizacja budowy. Ma ona decydujący wpływ na koszty własne budowy. Kierownik robót, jako organizator produkcji na placu budowy, tj. na miejscu powstawania kosztów, ponosi pełną odpowiedzialność za koszty wykonywanych robót i od jego dobrej lub złej pracy w dużej mierze zależy rentowność budowy. Pełno¬być wielkość produkcji, np. w zakresie wydajności pracy itd. Mierniki produkcji mogą być wartościowe, tj. te, które wyrażone są w jednostkach pieniężnych, lub techniczne — wyrażone w jednostkach robót, np. m2 dla stropów, podłóg itp., w m3 dla robót ziemnych, murarskich, betoniarskich itp.

Podobne wpisy