Okresy

Warto zwrócić uwagę na to, że w pierwszym i drugim dniu roboczym nie pracują wszystkie brygady. Okres ten nazywamy okresem rozwijania się pracy równomiernej. Od dnia trzeciego do dnia dwunastego włącznie pracują wszystkie trzy brygady.
Okres ten nazywamy okresem ustabilizowanej pracy równomiernej.
W dniu trzynastym i czternastym nie pracują już wszystkie brygady, a stan zatrudnienia zmniejsza się. Okres ten nazywamy okresem zanikania pracy równomiernej.

Podobne wpisy