Ogólne zasady

Projekt zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy jest częścią składową projektu organizacji budowy. Celem opracowania projektu zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy jest zapewnienie warunków prawidłowego przebiegu produkcji na budowie.Projekt zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy powinien rozwiązywać następujące zagadnienia:— rozplanowanie dojazdów i tras transportu poziomego oraz rozmieszczenie urządzeń transportu pionowego, menty ulegające likwidacji w czasie robót, jak np. składy cegły i elementów stropowych, betoniarki itp.
Plan zagospodarowania placu budowy nie jest więc niezmienny w czasie. Wykorzystujemy tę okoliczność w ten sposób, że w miejscu, gdzie np. w czasie wykonywania fundamentów składuje się cegłę, układa się później elementy stropowe itp.

Podobne wpisy