Odbór końcowy

Odbiór końcowy następuje po całkowitym wykonaniu obiektu i przekazaniu go inwestorowi. Odbiór końcowy jest dokonywany komisyjnie. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel inwestora jako przewodniczący oraz przedstawiciele użytkownika i wykonawcy.Jeśli wykonawca wykonał inwestycje zgodnie z umową, projektem i kosztorysem, komisja odbioru dokonuje przyjęcia budowy bez zastrzeżeń. Jeśli komisja stwierdzi usterki w wykonaniu robót, to wpisuje je do protokołu odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia przez wykonawcę. Jednakże stosunek umowny między inwestorem a wykonawcą nie kończy się na odbiorze i trwa nadal aż do upływu okresu gwarancyjnego, który wynosi 12 miesięcy od daty odbioru budynku.

Podobne wpisy