Obniżenie kosztów

Obniżenie kosztów własnych budownictwa można osiągnąć przez: 1) podniesienie wydajności pracy, 2) oszczędną gospodarkę materiałową, 3) przedterminowe wykonanie i odpowiednią jakość produkcji.Podniesienie wydajności pracy. Pojęcie wydajności pracy zostało omówione w p. 7.9.. w którym podano również czynniki mające wpływ na wydajność pracy.
sumą procesów ściśle ze sobą powiązanych i współzależnych. Tak więc np. prawidłowe wznoszenie murów czy też wykonanie stropów wiąże się z wykonaniem tynków, a prawidłowo wykonane tynki z malowaniem ścian itp.Poważny wpływ na wymki ekonomiczne ma zła jakość wykonania poszczególnych robót od siebie zależnych, np. źle wykonane mury zwiększają niepotrzebnie nakłady dodatkowe na wykonanie tynków czy też osadzenie okien itp. Zwiększenie czujności nad wykonaniem jakościowym robót zmniejszy poważnie straty, które mogą powstać na budowie. Dokonać tego można w pewnym stopniu przez przeprowadzenie międzyfazowych odbiorów i zaostrzoną kontrolę wykonania.Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu oraz systematyczne doskonalenie go w zakładzie pracy, przyczynia się również do podniesienia jakości robót.

Podobne wpisy