Obiekt budowlany

Obiekt budowlany jest to budynek, budowla inżynierska, instalacja przemysłowa bądź urządzenie techniczne, stanowiące część zadania, a w niektórych wypadkach mogące stanowić zadanie.
Opracowanie założeń inwestor może powierzyć właściwej jednostce projektowania albo właściwej organizacji naukowo-badawczej lub powołanemu w tym celu zespołowi. Inwestor może także opracować założenia we własnym zakresie.

Podobne wpisy