Nominalny fundusz

Nominalny fundusz czasu jest to liczba godzin roboczych, którą zawiera dany okres czasu. Aby go obliczyć, trzeba od liczby dni kalendarzowych odjąć niedziele i święta oraz uwzględnić krótszy czas pracy w soboty. Ścisłe obliczenie nominalnego funduszu czasu musi być wykonywane każdego roku. Przeprowadźmy obliczenie przybliżone. W roku jest 52 niedziele i 8 świąt, czyli razem 60 dni, w których się nie pracuje. Jeżeli od 365 dni odjąć 60, otrzymamy 305 dni roboczych. Jeżeli przyjąć przeciętną liczbę sobót roboczych na 51 dni, to liczba nie przepracowanych godzin z powodu krótszej soboty wyniesie 51 • 2 = = 102 godziny, czyli w roku mamy 305 • 8-102 = 2338 godzin roboczych. W miesiącu więc przeciętnie wypada 2338 :12 = 195 godzin.

Podobne wpisy