Nakłady inwestycyjne

W rachunku efektywności inwestycji wielkość nakładów inwestycyjnych interesuje nas z punktu widzenia ich relacji do uzyskiwanych efektów, przy czym należy wziąć pod uwagę całość nakładów ponoszonych dla uzyskania danego efektu. W związku z tym konieczne jest uwzględnienie także nakładów na inwestycje towarzyszące, a zatem na obiekty i urządzenia usługowe, np. bocznice kolejowe, doprowadzenie wody, elektryczności itp. One bowiem warunkują możliwość eksploatacji inwestycji podstawowej.

Podobne wpisy