Miara zadań

Najlepszą miarą zadań produkcyjnych przedsiębiorstwa jest wyrażenie ich w jednostkach technicznych poszczególnych rodzajów robót, np. roboty murarskie w m3, roboty tynkarskie w m2, zbrojenie betonu w kG itd. Ilość poszczególnych robót przyjmuje więc sumą poszczególnych cykli prowadzących, inne bowiem roboty nie prowadzące — można wykonywać jednocześnie. Na podstawie obserwacji stwierdzono, że długość prowadzących cykli produkcyjnych jest w normalnych warunkach wielkością stałą dla określonych typów budynków, których wielkość rzutu poziomego wynosi 250-1000 m2. Znaczy to, że budynki jednakowego typu i jednakowej wysokości, których rzuty poziome wahają się w wyżej podanych granicach, powinny być wykonywane w tym samym czasie.

Podobne wpisy