Maszyny

W zakresie maszyn, urządzeń technicznych i środków trans¬portowych za oddzielny obiekt inwentarzowy uważa się całość obiektu maszynowego, na który składa się: odnośna maszyna wraz z fundamentem, konstrukcją nośną oraz przybory i aparaty stanowiące wyposażenie danej maszyny. Za odrębne obiekty uważa się również maszyny i urządzenia współpracujące ze sobą (nawet w jednym ciągu produkcyjnym), chyba że są one zespolone ze sobą konstrukcyjnie (agregaty). W takim wypadku obiektem inwentarzowym jest cały zespół.

Podobne wpisy