Lokalizacja zaplecza

Zagadnienie wyboru najkorzystniejszej lokalizacji zaplecza jest sprawą niełatwą i złożoną. Inne kryteria będą obowiązywać w razie lokalizowania wytwórni pomocniczej na placu budowy, obejmującym pewną liczbę obiektów, i inne w wypadku ustalania lokalizacji takiej wytwórni, przeznaczonej dla całego przedsiębiorstwa.
Na przykład lokalizując bazę produkcji pomocniczej na placu budowy należy mieć na względzie najmniejsze koszty transportu wykonanych elementów lub materiałów do punktów ich wbudowania.
Położenie bazy produkcji pomocniczej musi być również ściśle powiązane z drogami transportu zewnętrznego, którymi dostarczane są na plac budowy materiały lub elementy podlegające dalszej przeróbce w bazie (np. dostawa stali, cementu i kruszywa do produkcji prefabrykatów).

Podobne wpisy