Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Lokalizacja zakładów produkcyjnych jest ważnym działem ekonomiki przemysłu. Zajmuje się ona wieloma problemami, do których m. in. należą:
— warunki komunikacyjne, a w szczególności czy w proponowanej miejscowości są odpowiednie drogi kolejowe, kołowe, wodne,
— odległości projektowanego zakładu od źródeł surowców i odbiorców przyszłej produkcji oraz możliwość, korzystania w dostatecznej ilości z energii elektrycznej i wody na miejscu lokalizowanego obiektu,
— możliwość zatrudnienia dostatecznej ilości miejscowej siły roboczej.

Podobne wpisy