Koszty pośrednie

Zmniejszenie etatów pracowników administracyjnych, oszczędność materiałów biurowych, światła itp. mają duży wpływ na obniżenie kosztów ogólnych. Dbałość o dobre warunki pracy robotników i odpowiednie warunki bytowe wywierają również dodatni wpływ na obniżenie kosztów ogólnych. Pracownik, będący w lepszych warunkach, opuszcza mniej godzin pracy.

Podobne wpisy