Koszty materiałów

Zastosowanie np. ścian z cegły dziurawki o mniejszej grubości, z ociepleniem płytami spilśnionymi daje obniżenie kosztów o 23% w stosunku do kosztu ścian z cegły pełnej, gdyż ściany te muszą być odpowiednio grubsze. Ściany działowe z płyt wiórowo-cementowych są o 4°/o tańsze od ścian z cegły. Pojemnikowanie cegły daje bardzo duże oszczędności, znacznie zmniejszając ilość stłuczki. Jedną z dróg prowadzących do obniżki kosztów może być współzawodnictwo w oszczędzaniu zużycia materiałów.

Podobne wpisy