Kooperacja

Kooperacja w produkcji polega na wykonaniu produktu przy współudziale kilku samodzielnych zakładów produkcyjnych. W tym wypadku wiodącym jest zakład wykonujący w zasadzie produkt, będący przedmiotem zlecenia, a kooperantami będą zakłady wykonujące niektóre elementy, stanowiące część głównego produktu wykonywanego przez zakład wiodący.

Podobne wpisy