Konstruowanie modelu

Przy konstruowaniu modelu układu czynności szczególną uwagę należy zwrócić na następujące podstawowe zasady (wskazówki):
1. Jeżeli rozpatrywany model ma jeden fakt początkowy i je¬den fakt końcowy (jedno wejście i jedno wyjście) — jak to ma miejsce w omawianym przykładzie — wszystkie pozostałe fakty muszą mieć co najmniej jeden fakt poprzedzający i jeden następujący po nim.
2. Powiązania występujące pomiędzy faktami przedstawia się w postaci linii ze strzałką kierunkową wskazującą żądaną kolejność faktów oraz następstwo czynności określonych tymi faktami.
3. Każda czynność jest określana dwoma różnymi faktami.
4. Kolejność numeracji oraz numery faktów są dowolne, wskazane jest jednak rozpoczynać numerację faktów od strony lewejoraz od góry każdej kolumny, oznaczając każdy następny fakt(w prawo) numerem wyższym od poprzedniego.

Podobne wpisy