Konstrukcja budynku

Istotnym problemem ekonomicznym jest konstrukcja budynku, którą ustala się przy projektowaniu. Należy projektować ta¬kie konstrukcje, które są łatwe do wykonania i nie wymagają dużego nakładu pracy na placu budowy. Racjonalne jest stosowanie prefabrykatów oraz wykorzystanie materiałów miejscowych.Organem doradczym głównych architektów województw i miast są komisje urbanistyczno-architektoniczne. Członków tej komisji powołuje prezydium właściwej rady narodowej za zgodą Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Podobne wpisy