Kierunki postępu

Należy mieć na uwadze, że projektowanie i realizacja budynków typowych, np. w budownictwie mieszkaniowym, może niekiedy doprowadzić do pewnej monotonii osiedla. W celu uniknięcia tego zjawiska powstaje obecnie koncepcja tzw. typizacji (unifikacji) otwartej.
Polega ona na projektowaniu typowych elementów lub sekcji budynków, z których można zestawić różne — co do wielkości (kubatury, wysokości) oraz układu — formy archi¬tektoniczne budynków.

Podobne wpisy