Kalkulacja kosztów

Na wstępie wyjaśniamy znaczenie kilku podstawowych pojęć z zakresu kalkulacji produkcji podstawowej.Rozróżniamy kalkulację ceny i kalkulację kosztu własnego.Kalkulację ceny przeprowadza się na podstawie przeciętnej normy zużycia materiałów, robocizny i sprzętu oraz ewentualnie innych kosztów bezpośrednich, z uwzględnieniem narzutu kosztów pośrednich (ogólnych). Dokumentem określającym cenę sprzedaży w budownictwie jest kosztorys. Wbrew swej nazwie określa on nie wysokość kosztów własnych, a cenę sprzedaży produktu budownictwa.Niezależnie od ceny kalkuluje się koszt własny. Taka kalkulacja polega na obliczeniu wartości zużycia materiału, robocizny i innych kosztów w odniesieniu do jednostki kalkulacyjnejprodukcji (np. obiektu). Kalkulacja kosztów własnych może byćrealizowana: a) przed wykonaniem określonych zadań; jest topowinna pozostać jeszcze nadwyżka, stanowiąca pieniężną akumulację z działalności operacyjnej. Należy dodać, że na ostateczny wynik przedsiębiorstwa mają wpływ jeszcze inne czynniki, np. różnice między dochodami z działalności pozaoperacyjnej a kosztami tej działalności.

Podobne wpisy