Kalendarzowy fundusz czasu

Kalendarzowy fundusz czasu jest to liczba dni kalendarzowych, która zawiera się w danym okresie. W roku jest 365 lub 366 dni, w miesiącu 28, 29, 30 lub 31 dni. Kalendarzowy fundusz czasu można również obliczyć w godzinach.

Podobne wpisy