Jednostki projektowania

Jednostki projektowania obowiązane są sporządzać rysunki robocze architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne w zakresie niezbędnym dla zgodnego z projektem wykonania na ich podstawie robót budowlano-montażowych, w szczególności zaś dla budynków szkieletowych monolitycznych i prefabrykowanych, budowli inżynierskich, jak np. maszty, mosty, wiadukty oraz związanych z nimi rusztowań i deskowań specjalnych, detali architektoniczno-budowlanych będących opracowaniami autorskimi oraz detali architektury wnętrz.

Podobne wpisy