Inwestycje organizacji spółdzielczych

Do inwestycji organizacji spółdzielczych za¬postulaty dotyczące nie tylko wzrostu produkcji, ale także w zakresie poziomu techniczno-ekonomicznego produkcji, oszczędzania określonych surowców, rozwoju wymiany międzynarodowej itd. Te ogólne zadania, wynikające z planów gospodarczych, docierają poprzez system przekazywania założeń wieloletniego planu rozwoju i narodowego planu gospodarczego do poszczególnych jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Tam znajdują one wyraz w planach wieloletnich i rocznych planach techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstw.

Podobne wpisy