Inwestycje odtworzeniowe

Inwestycje odtworzeniowe przeznaczone są na wymianę zużytych technicznie lub ekonomicznie przestarzałych maszyn i urządzeń oraz instalacji przemysłowych (wraz z ich montażem) w zakresie niezbędnym dla utrzymania zdolności produkcyjnych w istniejących zakładach przemysłowych.

Podobne wpisy