Inwestycje modernizacyjne

Inwestycje modernizacyjne są to inwestycje w czynnych zakładach przemysłowych związane z unowocześnieniem procesu produkcji i wprowadzeniem nowych, postępowych technologii i metod wytwarzania wyrobów lub wprowadzeniem nowych asortymentów produktów oraz usuwaniem wąskich przekrojów w produkcji, ulepszeniem, uszlachetnieniem i podniesieniem jakości, trwałości, estetyki i wartości użytkowej. produkowanych wyrobów, zgodnie z wymogami postępu technicznego i ekonomicznego oraz z obniżeniem kosztów własnych produkcji, a zwłaszcza jej pracochłonności i materiałochłonności.

Podobne wpisy