Inwestycje jednostek budżetowych

Do inwestycji jednostek budżetowych zalicza się inwestycje realizowane przez te jednostki i polegające na budownictwie inwestycyjnym lub na zakupach gotowych dóbr inwestycyjnych oraz wyposażeniu w sprzęt i inwentarz obiektów budowanych.

Podobne wpisy