Intensywność wykorzystania maszyn

Polega ona na zwiększeniu ich wydajności w ciągu godziny pracy. Osiągamy to dzięki całkowitemu wykorzystaniu mocy, przyspieszeniu ruchów roboczych maszyny oraz ich koordynacji. Jeżeli np. samochód o nośności 4 T przewozi ładunek o ciężarze 800 kg, to nie wykorzystuje oczywiście swoich możliwości przewozowych. Wprawny operator koparki nie tylko przyspiesza ruchy maszyny, lecz również łączy je w czasie, np. przesuwając łyżkę w stronę środka transportowego, podnosi ją jednocześnie do góry.

Podobne wpisy