Inne drogi obliczania kosztów

Inne drogi obniżenia kosztów własnych. Poszukiwanie dróg do obniżki kosztów własnych budownictwa jest pierwszoplanowym zadaniem inżynierów, techników i ekonomistów na wszystkich szczeblach wykonawstwa budowlanego. Poważny wpływ na obniżenie kosztów własnych budownictwa mają usprawnienia powstałe w wyniku rozwijającego się ruchu nowatorskiego i racjonalizatorskiego. Ich szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych polega na tym, że usprawnienia te są dokonywane na terenie samej budowy i dotyczą przeważnie uproszczenia technologii procesów produkcyjnych oraz zmechanizowania robót wykończeniowych.
Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie kosztów jest również zamiana materiałów deficytowych i drogich na materiały zastępcze. Zastosowanie tworzyw sztucznych i materiałów nowych jest tematem prac badawczych instytutów naukowo-badawczych. Poważna rola na tym odcinku przypada Instytutowi Techniki Budowlanej.

Podobne wpisy