Harmonogram szczegółowy

Najbardziej szczegółowo ujmuje przebieg robót na budowie harmonogram szczegółowy. Celem jego jest wskazanie metod i środków wykonania danego procesu roboczego oraz zobrazowanie przebiegu robót.Harmonogram szczegółowy może stanowić rozbudowanie pewnego wycinka harmonogramu ogólnego.

Podobne wpisy